Raport bieżący nr 13/2015

Informacja o zakupie produktów o wartości umowy znaczącej