Raport bieżący nr 12/2024

Przyjęcie oceny sytuacji finansowej Spółki przez Zarząd oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności Spółki