Raport bieżący nr 12/2020

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.