Raport bieżący nr 10/2020/korekta

Korekta raportu – dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok.