Raport bieżący nr 10/2017

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016