Raport bieżący nr 10/2015

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014.