Raport bieżący nr 1/2019

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polwax S.A.