Zarząd

 

Dominik Tomczyk – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Dominik Tomczyk rozpoczął karierę zawodową w spółce TRAS Sp. z o.o., gdzie w latach 1997-1998 zajmował stanowisko kierownika logistyki. Tę samą funkcję pełnił potem kolejno w spółkach BAHLSEN Sp. z o.o. (lata 1998 – 2001) oraz WOSANA S.A. (lata 2001-2002). W kolejnych latach zdobywał doświadczenie pracując przy projektach zarządczych (interim management) na rzecz funduszu INNOVA CAPITAL w CARMAN POLSKA Sp. z o.o. (lata 2002-2003) a następnie CONFEX AB Sp. z o.o. (2003). W 2004 r. związał się z Grupą LOTOS, gdzie pracował jako Dyrektor Logistyki a następnie Dyrektor Operacyjny w spółce LOTOS Oil (2004-2007), a następnie członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Od 2012 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego POLWAX S.A. Pan Dominik Tomczyk jest także członkiem Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Chemicznej "Blachownia" Kędzierzyn-Koźle, członkiem Rady Nadzorczej OTP S.A., Brave Brain S.A., Trans Polonia S.A. oraz Przewodniczącym Rady Fundacji Nowy Dom.

Posiada tytuł MBA warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, ukończone studia podyplomowe w ramach Polsko-Austriackiego Studium Menedżerskiego na WIFI w Wiedniu oraz CEDOZ we Wrocławiu, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku „Organizacja i Logistyka Handlu”.

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny zarządza i kieruje całokształtem działalności Spółki, w szczególności w zakresie:

·         wykonywania obowiązków i kompetencji wynikających ze sprawowania funkcji kierownika jednostki organizacyjnej i kierownika zakładu w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

·         obszarów zarządczych,

·         przygotowania i nadzorowania realizacji strategii,

·         procesów sprzedażowych, dystrybucyjnych, zakupów surowców,

·         rozwoju produktów, technologii, usług badawczych (laboratoryjnych), kontroli jakości wyrobów,

·         informacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz  marketingu,

·         spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz  ochroną danych osobowych.

 

Jacek Stelmach - Wiceprezes Zarządu

Jacek Stelmach rozpoczał karierę zawodową w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Systemów Sterowania MERASTER, gdzie w latach 1984 – 1992 pracował jako Specjalista. W latach 1992 – 1995 był zatrudniony w Centralnym Ośrodku Informatyki Górniczej w Katowicach jako Kierownik Działu. W latach 1995 – 2008 pracował w Bombardier Transportation (Zwus) w Katowicach jako Kierownik liniowy/Główny Inżynier. W 2008 r. związał się z Grupą LOTOS, gdzie rozpoczął pracę w spółce LOTOS PARAFINY Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji Parafin i Rozwoju. W latach 2008 – 2013 pracował w tej spółce kolejno na stanowiskach Dyrektora Jednostki Biznesu Parafin, następnie Dyrektora Produkcji i Rozwoju. Od 1 maja 2013 r. do chwili obecnej pełni w POLWAX S.A. funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Operacyjnego.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki i Informatyki. Posiada ponadto tytuł MBA warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, ukończone studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (Sieci komputerowych i systemów mikroprocesorowych), studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Zarządzanie Projektami) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych).

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Operacyjny pełni nadzór nad całokształtem spraw produkcyjnych, w szczególności dotyczących:

·         prawidłowego funkcjonowania zakładów produkcyjnych Spółki i osiągania założonych efektów,

·         planowania i rozliczania produkcji,

·         zapewnienia zasobów rzeczowych Spółki w ramach zarządzania infrastrukturą w szczególności w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem technicznym,

·         gospodarki środkami trwałymi,

·         bezpieczeństwa technicznego i zapewnienia mediów,

·          nadzorowania działań dotyczących IT.

Piotr Kosiński - Wiceprezes Zarządu

Piotr Kosiński rozpoczął karierę zawodową w Rafinerii Nafty GLIMAR S.A, gdzie w latach 1994 – 1998 pracował jako Kierownik Działu Analiz Finansowych oraz Główny specjalista ds. Finansowych. W latach 1998 – 2004 był zatrudniony w Stacjach Paliw Glimar Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. W latach 2004 – 2008 był Głównym Księgowym w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 1 września 2008 pracował jako Dyrektor Finansowy w LOTOS Parafiny Sp. z o.o. a następnie POLWAX S.A. Od 14 maja 2012 r. Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy w spółce POLWAX S.A..

Posiada dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Zarządzania), oraz ukończone studia podyplomowe w poznańskiej Wyższej Szkole Bankowej w zakresie Rachunkowości. Posiada ponadto Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy zarządza i pełni nadzór nad całokształtem  działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy, w szczególności w zakresie spraw dotyczących:

·         polityki finansowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, kontrolingu, zgodnie z potrzebami i przepisami prawa,

·          dostarczania uczestnikom rynku kapitałowego rzetelnego obrazu działalności firmy, jej wyników oraz perspektyw,

·          zapewnienia wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej.