Zarząd

 

 

Leszek Stokłosa – Prezes Zarządu

Karierę zawodową rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w sektorze bankowym (Oak Brook Bank oraz MidAmerica Savings Bank), a następnie w polskich firmach HOOP S.A. i Grupie Kęty S.A. W latach 2001 – 2003 uczestniczył w realizacji projektów dla funduszy inwestycyjnych Innova Capital oraz Raiffaisen Privet Equity Management. Od roku 2003 do 2012 związany z Grupą Kapitałową Grupy Lotos S.A., gdzie pełnił wysokie funkcje zarządcze, w szczególności funkcje Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego w spółkach: Lotos Oil, Lotos Parafiny, Lotos Tank, Lotos Asfalt oraz zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy Lotos S.A. Następnie pracował w Republice Czeskiej, gdzie w latach 2012 – 2014 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Spółki Ceska Rafinerska – firma Joint Venture (Unipetrol as, Shell, Eni). Jako Prezes Zarządu firmy ViktoriaPetrol zarządzał w latach 2014-2015 projektem inwestycyjnym w wydobycie ropy naftowej w Republice Tadżykistanu. Potem m.in. związany był z Grupą Tauron Polska Energia, gdzie w spółce zależnej Biomasa pełnił funkcję Prezesa Zarządu (2016). Również funkcję Prezesa Zarządu pełnił w spółce Orlen Oil (2016-2017) a od roku 2017 w spółce Destylacje Polskie.

Absolwent Lewis University, Romeoville, USA. Posiada tytuł MBA (Marketing/Finanse) również tej uczelni. Absolwent studiów podyplomowych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Posiadacz uprawnień do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (certyfikat 1259/2006).

W latach 2003-2015 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Grupy Lotos: LOTOS Oil SA, LOTOS Czechowice SA, LOTOS Jasło SA, Rafineria Nafty Glimar SA, LOTOS Park Technologiczny Sp z o.o. oraz w spółce Polwax S.A. Obecnie pełni funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej w OTP S.A..  

Prezes Zarządu - zarządza i kieruje całokształtem działalności Spółki, w szczególności w zakresie:

·         wykonywania obowiązków i kompetencji wynikających ze sprawowania funkcji kierownika jednostki organizacyjnej i kierownika zakładu w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

·         obszarów zarządczych,

·         przygotowania i nadzorowania realizacji strategii,

·         procesów sprzedażowych, dystrybucyjnych, zakupów surowców,

·         rozwoju produktów, technologii, usług badawczych (laboratoryjnych), kontroli jakości wyrobów,

·         informacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz  marketingu,

·         spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz  ochroną danych osobowych.

 

Jacek Stelmach - Wiceprezes Zarządu

Jacek Stelmach rozpoczał karierę zawodową w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Systemów Sterowania MERASTER, gdzie w latach 1984 – 1992 pracował jako Specjalista. W latach 1992 – 1995 był zatrudniony w Centralnym Ośrodku Informatyki Górniczej w Katowicach jako Kierownik Działu. W latach 1995 – 2008 pracował w Bombardier Transportation (Zwus) w Katowicach jako Kierownik liniowy/Główny Inżynier. W 2008 r. związał się z Grupą LOTOS, gdzie rozpoczął pracę w spółce LOTOS PARAFINY Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji Parafin i Rozwoju. W latach 2008 – 2013 pracował w tej spółce kolejno na stanowiskach Dyrektora Jednostki Biznesu Parafin, następnie Dyrektora Produkcji i Rozwoju. Od 1 maja 2013 r. do chwili obecnej pełni w POLWAX S.A. funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Operacyjnego.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki i Informatyki. Posiada ponadto tytuł MBA warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, ukończone studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (Sieci komputerowych i systemów mikroprocesorowych), studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Zarządzanie Projektami) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych).

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Operacyjny pełni nadzór nad całokształtem spraw produkcyjnych, w szczególności dotyczących:

·         prawidłowego funkcjonowania zakładów produkcyjnych Spółki i osiągania założonych efektów,

·         planowania i rozliczania produkcji,

·         zapewnienia zasobów rzeczowych Spółki w ramach zarządzania infrastrukturą w szczególności w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem technicznym,

·         gospodarki środkami trwałymi,

·         bezpieczeństwa technicznego i zapewnienia mediów,

·          nadzorowania działań dotyczących IT.

Piotr Kosiński - Wiceprezes Zarządu

Piotr Kosiński rozpoczął karierę zawodową w Rafinerii Nafty GLIMAR S.A, gdzie w latach 1994 – 1998 pracował jako Kierownik Działu Analiz Finansowych oraz Główny specjalista ds. Finansowych. W latach 1998 – 2004 był zatrudniony w Stacjach Paliw Glimar Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. W latach 2004 – 2008 był Głównym Księgowym w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 1 września 2008 pracował jako Dyrektor Finansowy w LOTOS Parafiny Sp. z o.o. a następnie POLWAX S.A. Od 14 maja 2012 r. Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy w spółce POLWAX S.A..

Posiada dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Zarządzania), oraz ukończone studia podyplomowe w poznańskiej Wyższej Szkole Bankowej w zakresie Rachunkowości. Posiada ponadto Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy zarządza i pełni nadzór nad całokształtem  działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy, w szczególności w zakresie spraw dotyczących:

·         polityki finansowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, kontrolingu, zgodnie z potrzebami i przepisami prawa,

·          dostarczania uczestnikom rynku kapitałowego rzetelnego obrazu działalności firmy, jej wyników oraz perspektyw,

·          zapewnienia wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej.