Zarząd

 

Dariusz Szlęzak - Prezes Zarządu

Dariusz Szlęzak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w której zdobył tytuł magistra ekonomii (rok ukończenia 1995). W 2003 ukończył studia MBA na University of Central Lancashire i LSB Lublin. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Wziął udział w cyklu kursów specjalistycznych realizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie z dziedziny nowoczesnego zarządzania marketingowego, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem oraz z obszaru specjalistycznych technik reklamowych i promocyjnych.

Od 2013 roku jest Dyrektorem Zarządzającym, Członkiem Rady Dyrektorów w firmie Devorex EAD w Bułgarii, a także pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej Devorex Distrubucion RO w Rumunii.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku sprawując funkcje kierownicze w działach sprzedaży oraz marketingu firm produkcyjnych z branży spożywczej, budowlanej oraz doradczej. Od 2000 do 2008 roku zajmował stanowiska Dyrektora Handlowego i Kierownika Działu Zakupów, a także pełnił funkcję Prokurenta w spółce Gamrat S.A. W 2009 roku pracował jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy w spółce Chemifarb S.A. w Rzeszowie, a następnie Dyrektor ds. Sprzedaży Wykładzin w spółce Lentex S.A. W roku 2010 objął stanowisko Dyrektora Handlowo – Produkcyjnego, Członka Zarządu w spółce Huta Batory Sp. z o.o., a w 2011 roku ponownie związał swoje życie zawodowe z firmą Gamrat S.A., w której pracował jako Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy, Szef Sprzedaży. W latach 2012 – 2013 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A., a następnie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Operacyjnego w firmie Kwarcsystem Sp. z o.o.  Od 2019 do 2020 roku zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu w spółce Gamrat S.A.

W latach 2012 – 2013 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Papierniczych „Solali” S.A. w Żywcu.

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny zarządza i kieruje następującymi obszarami działalności:

 • kreowania kierunków rozwoju,
 • handlu, sprzedaży, zakupów, marketingu,
 • produkcji, technologii, usług badawczych (laboratoryjnych), kontroli jakości wyrobów,
 • kadrowym, systemów zarządzania, administracji, nadzorowania akredytacji metod badawczych,
 • zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych,
 • spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną danych osobowych.

 

Jarosław Świć - Członek Zarządu

Jarosław Świć jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej (rok ukończenia 1991). W 1994 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Bankowość i Finansowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w 2003 roku studia kształtowania umiejętności menadżerskich w Harvard Business School Publishing & Canadian International Management Institute. Posiada uprawnienia dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Swoja karierę zawodową rozpoczął  w Banku Zachodnim WBK S.A. oddział w Katowicach, w którym pracował w latach 1992 – 1996 jako Główny Specjalista w Dziale Kredytów. Następnie w latach 1996 – 2017 zajmował stanowisko Dyrektora Pionu Finansów Ekonomiki i Rachunkowości, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w spółce Weglokoks S.A. w Katowicach.  W okresie  od 2018 do 2020 roku był zatrudniony w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w Katowicach. na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno – Pracowniczego Oddziału Spółki.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych, w tym jako członek zarządu i członek wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych związanych z bankowością, infrastrukturą lotniczą, energetyką, handlem.

Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy zarządza  i kieruje następującymi obszarami działalności:

 • polityki finansowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, kontrolingu, podatków, zgodnie z potrzebami i przepisami prawa,
 • dostarczania uczestnikom rynku kapitałowego rzetelnego obrazu działalności firmy, jej wyników oraz perspektyw,
 • zapewnienia wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej, prowadzenia relacji inwestorskich,
 • nadzorowania IT,
 • zarządzania ryzykiem biznesowym.