Rada nadzorcza

          

Rada Nadzorcza Polwax S.A.

 

Tomasz Biel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Biel jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (2003 rok). Ponadto ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, ukończoną egzaminem sędziowskim. W roku 2006 został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, w roku 2011 uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 358.

Tomasz Biel od 2007 roku działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Biel, a od 2009 roku jako komplementariusz w spółce Bienioszek i Biel Prawo Gospodarcze Sp.k. Jako radca prawny specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach dotyczących restrukturyzacji oraz niewypłacalności przedsiębiorstw. W licznych spółkach pełnił funkcję syndyka, zarządcy lub nadzorcy sądowego.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Tomasz Biel spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

 

Monika Gaszewska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Pani Monika Gaszewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość (rok ukończenia 2004), a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu (rok ukończenia 2008). Studiowała również na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech.

W 2006 roku dołączyła do zespołu Krokus Private Equity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki pełniącej usługi doradcze dla funduszu inwestycyjnego Nova Polonia II, gdzie do 2018 roku pracowała jako Dyrektor Inwestycyjny. W latach 2004 – 2006 była zatrudniona w Moellendorf & Company Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne w Warszawie i Budapeszcie. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Raiffeisen Private Equity Management w Warszawie oraz Vodafone D2 GmbH w Düsseldorfie.

Od 2015 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MG Consulting Monika Gaszewska.

Obecnie pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Termo Organika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Była także członkiem Rady Nadzorczej Comfort S.A. z siedzibą w Rakowicach Małych, Catermed S.A. z siedzibą w Krakowie, Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz innych.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pani Monika Gaszewska spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

 

Robert Bednarski - Członek Rady Nadzorczej

Robert Bednarski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (1992 – 1997), gdzie uzyskał dyplom na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.

W Szkole Głównej Handlowej w latach 1998 – 2000 odbył studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz w latach 2001 – 2002 studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie wartością firmy”. Posiada Certyfikat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – członek od 2006 roku, tj. po ukończeniu programu szkoleń i egzaminów.

Robert Bednarski od marca 2015 roku jest Wiceprezesem Zarządu i wspólnikiem w Spec-Rem Sp. z o.o., spółce działającej na rynku usług utrzymania ruchu i remontów w przemyśle chemicznym i rafineryjnym.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobył, pełniąc wysokie funkcje zarządcze, m.in. w PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins, Ciech S.A., Boryszew S.A. oraz Polimex-Mostostal S.A.

Podczas ostatnich kilkunastu lat był członkiem organów nadzorczych w ponad dwudziestu spółkach prawa handlowego w kraju i zagranicą. Obecnie pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w trzech Spółkach: Comarch S.A., Gobarto S.A. (dawniej PKM Duda S.A.) oraz Mennica Polska S.A.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Robert Bednarski spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

Od dnia 13.09.2017 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A, spełnia również wymagania niezależnego Członka Komitetu Audytu. 

 

Grzegorz Domagała – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Domagała jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu, Kierunek: Zarządzanie Finansami (rok ukończenia 2003).

Grzegorz Domagała swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1992 prowadząc samodzielną działalność gospodarczą, następnie w latach 1994 – 1999 pracując w Biurze Maklerskim BRE BROKERS (od 1995 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych) oraz od roku 2000 pracował w Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., gdzie w latach 2000 – 2007 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej. Od 2008 roku do marca 2017 roku był Dyrektorem Departamentu Rynków Kapitałowych Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Ponad dwadzieścia lat pracy w podmiocie maklerskim z Grupy mBanku pozwoliło na pozyskanie unikatowego doświadczenia zawodowego. Między innymi dzięki temu doświadczeniu z powodzeniem brał udział w realizacji wielu pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych w transzach kierowanych do krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Zasiadał w Radach Nadzorczych trzech spółek giełdowych, tj. NFI Fortuna S.A., Atende S.A., ATM S.A.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Grzegorz Domagała spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

Od dnia 13.09.2017 r. jest niezależnym Członkiem Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.

 

Wiesław Skwarko - Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) (rok ukończenia 1986) oraz studiów podyplomowych: Ekonomiczne Problemy Sektora Elektroenergetycznego na SGH (rok ukończenia 2000). Ukończył także Studium Doskonalenia Pedagogicznego, specjalizacja kształcenie nauczycieli akademickich (rok ukończenia 1988) oraz odbył staż naukowy w Norwegian Business School, Bergen 1991r. Wziął udział w licznych specjalistycznych kursach  z zakresu analiz finansowych i wycen organizowane m.in. przez Operis i Euromoney w Londynie.

Wiesław Skwarko rozpoczął swoją karierę zawodową w 1986 roku jako Asystent w Instytucie Marketingu Międzynarodowego w SGH w Warszawie, z którym współpracował do roku 1994. W latach 1990-1999 był Partnerem i Dyrektorem w Access Sp. z o.o. (Warszawa), następnie w latach 1999-2004 Członkiem Zarządu Rothschild Corporate Finance Polska w Warszawie. W latach 2004-2006 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. w Warszawie, a w latach 2006-2008 Dyrektora ds. Strategii Finansowej w Grupie CTL Logistics w Warszawie. W okresie 2008-2011 pełnił funkcję Członka Zarządu i Likwidatora w Nafta Polska S.A., natomiast w latach 2010-2012 Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. W okresie 2012-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, a od roku 2018 prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Skwarko Ventures – doradztwo gospodarcze.

Pan Wiesław Skwarko w latach 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. (konsolidacja z Zakładami w Tarnowie – utworzenie Grupy Azoty). W roku 2008 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (debiut giełdowy spółki). W latach 2008-2016 działał jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., w tym Przewodniczący Komitetu Audytu i Komitetu Strategii (nadzór nad szeregiem projektów inwestycyjnych). Od roku 2017 jest Członkiem  Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER w Kędzierzynie Koźlu oraz Członkiem Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Wiesław Skwarko spełnia warunki niezależności w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

W dniu 23.04.2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. wybrało pana Wiesława Skwarko na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Skład Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.:

Przewodniczący Komitetu Audytu Robert Bednarski
Członek Komitetu Audytu Grzegorz Domagała
Członek Komitetu Audytu Wiesław Skwarko

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polwax S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w dniu 23.04.2019 roku.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji przez ZWZ Polwax S.A. obradujące w dniu 6.06.2018r.