Rada nadzorcza

       

Rada Nadzorcza Polwax S.A.

 

Wojciech Hoffmann - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hoffmann jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Romańskiej. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży oraz komunikacji.

Wojciech Hoffmannn od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu.

Doświadczenie zawodowe początkowo zdobywał w firmie Intermarche, w której w latach 1995 – 1999 realizował swoją ścieżkę kariery od tłumacza do Dyrektora Handlowego. Następnie w latach 1999 – 2005 pracował w spółce Castorama Polska, w której zajmował stanowiska: Dyrektora Hipermarketu, Dyrektora Regionalnego, Szefa Projektu Brico-Depot oraz pełnił funkcję Członka Rady Dyrektorów. W latach 2005 – 2009 związał się z firmą Epicentr w Kijowie, w której pracował na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Handlu i Funkcjonowania Sieci oraz jako Członek Rady Dyrektorów.

W latach 2009 – 2017 prowadził własną firmę pod nazwą Consulting WH Wojciech Hoffmann realizując usługi doradztwa na skalę międzynarodową w obszarach doskonalenia konceptu hipermarketów budowlanych i tworzenia sieci sklepów, weryfikacji kadry kierowniczej, oceny i rozwoju gamy produktów.

Posiada duże doświadczenie w pełnieniu funkcji w Radach Nadzorczych, m.in. w spółce „Baltic Wood” S.A. z siedzibą w Jaśle, spółce „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, spółce Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze oraz spółce Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Wojciech Hoffmann spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie II.Z.4 zawartej w dokumencie dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016.

 

Zbigniew Syzdek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Syzdek jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek: Ekonomia. Ukończył kursy dla dyrektorów finansowych, w zakresie kontrolingu oraz liczne kursy i szkolenia z obszaru rachunkowości i podatków. Posiada również uprawnienia wynikające z egzaminu państwowego dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Zbigniew Syzdek od 2012 roku pełni funkcję Głównego Księgowego w spółce Gamrat S.A., a od 2019 roku jest również jej Członkiem Zarządu.

Od początku swojej działalności zawodowej związany jest z firmą Gamrat S.A., w której kolejno pracował na stanowiskach: w latach 1994 – 1998 oraz 2004 – 2006 jako Specjalista Księgowy, w latach 1999 – 2004 jako Specjalista ds. Zarządzania Finansami, w latach 2006 – 2012 jako Zastępca Głównego Księgowego.

Posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji w Radach Nadzorczych: w latach 2005 – 2011 był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Solgam Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, w latach 2009 – 2012 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle, w latach 2012 – 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w  Słupsku.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Zbigniew Syzdek spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie II.Z.4 zawartej w dokumencie dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016.

 

Adrian Grabowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Adrian Grabowski jest absolwentem Politechniki Opolskiej, na której ukończył studia inżynierskie, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja: Samochody i ciągniki (rok ukończenia 2009) oraz studia magisterskie na tym samym kierunku, specjalizacja: Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (rok ukończenia 2012). Wziął udział w licznych szkoleniach z zakresu funkcjonowania produkcji, pracy w projekcie oraz zarządzania. Posiada także uprawnienia auditora wewnętrznego w obszarze normy zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Adrian Grabowski od 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu w spółce „Lentex” S.A., a od 2018 roku jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Operacyjnego.

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w firmie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. , z którą był związany do 2013 roku – początkowo zatrudniony na stanowisku Asystenta ds. Technicznych (2009 rok), następnie na stanowisku Specjalisty ds. Technicznych (lata 2009 – 2012) oraz na stanowisku Kierownika Utrzymania Ruchu (lata 2012 – 2013).

Od 2013 roku zatrudniony w spółce Lentex S.A. na stanowisku Kierownika Utrzymania Ruchu, a w latach 2015 do 2017 zajmował stanowisko  Dyrektora ds. Technicznych.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Adrian Grabowski spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie II.Z.4 zawartej w dokumencie dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016.

 

Krzysztof Wydmański – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Wydmański zdobywał wykształcenie na  Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem (1996).

Krzysztof Wydmański od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Firmie Handlowo – Usługowej Leszek Sobik – Grupa Unia Handlowa oraz od 2018 roku jest Członkiem Zarządu Fabryki Pił i Narzędzi WAPIENICA.

Od początku swojej kariery zawodowej i przez kolejne lata związany był z handlem – w latach 1994 – 1995 pracował jako przedstawiciel handlowy w firmie Kongres S.C. (dealer Pepsico), w latach 1996 – 1997 w Colgate Palmolive Poland Sp. z o.o., a następnie jako Area Sales Manager od 1997 do 1999 roku. W okresie od 1999 do 2003 roku zajmował stanowisko District Managera w Kompanii Piwowarskiej S.A. Tyskie Browary Książęce. Od 2003 do 2004 roku pracował w firmie Brauunion Polska Sp. z o.o. jako Sales Manager oraz Depo Manager, a w latach 2004 – 2005 jako Krajowy Kierownik Sprzedaży (Ukraina) w firmie Reporter Sp. z o.o. W kolejnych latach związał swoją karierę zawodową z firmą MPT Łakoć , w której w latach 2006 – 2008 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego, a następnie w latach 2008 – 2014 zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w firmie MPT Łakoć  Grupa MPT Sp. z o.o.

Od 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej w firmie „Lentex S.A.” z siedzibą w Lublińcu, która jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Krzysztof Wydmański spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie II.Z.4 zawartej w dokumencie dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016.

 

Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Markowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (rok ukończenia 2002). Stypendysta Uppsala University w Szwecji oraz absolwent m.in. szkoleń: Zarządzania produkcją na światowym poziomie (Japonia, 2009), Strategii błękitnego oceanu (INSEAD, 2015) i Strategii wzrostu firm technologicznych (prof. Cespedes, Harvard Business School, 2016).

Paweł Markowski od 2016 roku jest założycielem i partnerem w firmie Shaping Scale zajmującej się doradztwem przy modelach biznesowych i strategiach skalowania biznesu. Jest także współwłaścicielem w Firmie Zaopatrzeniowej Smoliński Sp. z o.o. a od czerwca 2020 roku został powołany do Zarządu Spółki. Ponadto, w ramach studiów Executive MBA prowadzonych przez Francuski Instytut Zarządzania jest wykładowcą zarządzania strategicznego oraz rozwoju nowego biznesu. Działa także jako Członek Rady Programowej Fundacji UniTalent wspierającej młodych przedsiębiorców.

Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął jako Analityk w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (1999 – 2000), a następnie jako Konsultant Junior w firmie profile-dialog sp. z o.o. (2000 – 2001).  W latach 2001 – 2008 współpracował z firmą BPI Polska Sp. z o.o. jako Konsultant i Członek Zarządu. Od 2008 do 2011 roku pełnił funkcję Dyrektora Rozwoju Strategicznego w Zelmer S.A., a następnie do 2013 roku Członka Zarządu Zelmer Market Sp. z o.o. W latach 2013 – 2014 związany był z Centrum Marek Regionalnych B/SH, w którym pełnił funkcję Członka Zarządu. Następnie pełnił funkcję Członka Zarządu w firmie Benefit Systems S.A. (2014 – 2016) i Prezesa Zarządu spółek córek Benefity sp. z o.o. i MultiBenefit sp. z o.o.

Paweł Markowski od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej firmy Unibep S.A.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce spełnia warunki niezależności w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

 

Skład Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.:

Przewodniczący Komitetu Audytu

Zbigniew Syzdek

Członek Komitetu Audytu

Paweł Markowski

Członek Komitetu Audytu

Krzysztof Wydmański