Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza Polwax S.A.

 

Tomasz Biel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Biel od 2007 roku działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Biel, a od 2009 roku jako komplementariusz w spółce Biel i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. Jako radca prawny specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach dotyczących restrukturyzacji oraz niewypłacalności przedsiębiorstw. W licznych spółkach pełnił funkcję syndyka  lub nadzorcy sądowego.

Od 2014 roku zasiada w Zarządzie Electros Cable Sp. z o.o. jako Prezes. Od 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Spółce oraz Krokus Chem Sp. z o.o., która została połączona z Polwax.

Tomasz Biel ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach na wydziale Prawa i Administracji. Ponadto ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, ukończoną egzaminem sędziowskim. W roku 2006 został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, w roku 2011 uzyskał licencję syndyka nr 358.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Tomasz Biel spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

 

Monika Gaszewska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Gaszewska jest menedżerem inwestycyjnym w zespole Krokus PE. Do jej głównych kompetencji należy ocena i analiza potencjalnych inwestycji oraz strukturyzowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w międzynarodowym zespole Moellendorf & Company Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne w Budapeszcie i Warszawie. Jako Associate uczestniczyła w wielu projektach z zakresu doradztwa przy fuzjach i przejęciach międzynarodowych, relokacjach, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Profesjonalną karierę rozpoczęła w Raiffeisen Private Equity Management Fund jako asystentka menedżera inwestycyjnego.

Monika Gaszewska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Studiowała również w Niemczech na Uniwersytecie Duisburg Essen. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu w Szkole Głównej Handlowej.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pani Monika Gaszewska spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

 

Jolanta Iłowska - Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Iłowska jest Kierownikiem Zakładu Środków Specjalistycznych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Chemicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu.

Jej specjalizacją jest technologia chemiczna, szczególnie środki specjalistyczne dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. takich jak: technologie wytwarzania wodnych emulsji parafinowych i polietyle­nowych, cieczy smarująco-chłodzących stosowanych w przemyśle maszynowym i metalowym oraz badania nad wykorzystaniem surowych i modyfikowanych olejów roślinnych jako ekologicznej bazy dla środków smarowych oraz innych zastosowań.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Instytucie Ciężkiej Syntezy Chemicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu będąc najpierw chemikiem, następnie Zastępcą Kierownika (2002 rok) a obecnie Kierownikiem Zakładu (od 2004 roku).

Jolanta Iłowska jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, Wydział Chemii, Inżynieria Chemiczna. W 2002 roku w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego (IChP) w Warszawieuzyskała tytuł doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Komercjalizacji nauki i technologii” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (Manager Innowacyjności 2008-2010 rok) uzyskując certyfikat The University of Texas at Austin oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Pani Jolanta Iłowska jest współautorem ponad 30 publikacji naukowych, kilkudziesięciu referatów oraz ponad 20 wdrożeń technologii do przemysłu. Ponadto jest współautorem 44 zgłoszeń patentowych  oraz 31 udzielonych patentów.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pani Jolanta Iłowska spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r. Członek Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.

 

Robert Bednarski - Członek Rady Nadzorczej

Robert Bednarski jest Wiceprezesem Zarządu i wspólnikiem, od marca 2015 roku w Spec-Rem Sp. z o.o., spółce działającej na rynku usług utrzymania ruchu i remontów w przemyśle chemicznym i rafineryjnym. Pełni także obecnie funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w trzech Spółkach: Comarch S.A., Gobarto S.A. ( dawniej PKM Duda S.A.) oraz Mennica Polska S.A.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobył pełniąc wysokie funkcje zarządcze m.in. w PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins, Ciech S.A., Boryszew S.A. oraz Polimex-Mostostal S.A., a ponadto w okresie ostatnich kilkunastu lat był członkiem organów nadzorczych dwudziestu spółek prawa handlowego.

Robert Bednarski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (1992-1997), gdzie uzyskał dyplom na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.

W Szkole Głównej Handlowej w latach 1998-2000 zaocznie odbył studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, a ponadto na tejże uczelni w latach 2001-2002 studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie wartością firmy”.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Robert Bednarski spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r. Przewodniczący Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A. 

 

Grzegorz Domagała – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Domagała swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1992 prowadząc samodzielną działalność gospodarczą, następnie w latach 1994-1999 pracując w Biurze Maklerskim BRE BROKERS (od 1995 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych) oraz od roku 2000 pracował w Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. gdzie w latach 2000-2007 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej. Od 2008 roku do marca 2017 roku był Dyrektorem Departamentu Rynków Kapitałowych Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Ponad dwadzieścia lat pracy w podmiocie maklerskim z Grupy mBanku pozwoliło na pozyskanie unikatowego doświadczenia zawodowego. Dzięki niemu, m.in. z powodzeniem brał udział w realizacji wielu pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych w transzach kierowanych do krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Zasiadał w Radach Nadzorczych trzech spółek giełdowych, tj. w roku 2007 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w NFI Fortuna S.A., w roku 2013 był Członkiem Rady Nadzorczej Atende S.A., natomiast w latach 2011-2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

Grzegorz Domagała jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu, Kierunek: Zarządzanie Finansami.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Grzegorz Domagała spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r. Członek Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.

Skład Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.

Przewodniczący Komitetu Audytu Robert Bednarski
Członek Komitetu Audytu Jolanta Iłowska
Członek Komitetu Audytu Grzegorz Domagała