Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza Polwax S.A.

 

Wojciech Hoffmann - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hoffmann jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Romańskiej. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży oraz komunikacji.

Wojciech Hoffmann od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu.

Doświadczenie zawodowe początkowo zdobywał w firmie Intermarche, w której w latach 1995 – 1999 realizował swoją ścieżkę kariery od tłumacza do Dyrektora Handlowego. Następnie w latach 1999 – 2005 pracował w spółce Castorama Polska, w której zajmował stanowiska: Dyrektora Hipermarketu, Dyrektora Regionalnego, Szefa Projektu Brico-Depot oraz pełnił funkcję Członka Rady Dyrektorów. W latach 2005 – 2009 związał się z firmą Epicentr w Kijowie, w której pracował na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Handlu i Funkcjonowania Sieci oraz jako Członek Rady Dyrektorów.

W latach 2009 – 2017 prowadził własną firmę pod nazwą Consulting WH Wojciech Hoffmann realizując usługi doradztwa na skalę międzynarodową w obszarach doskonalenia konceptu hipermarketów budowlanych i tworzenia sieci sklepów, weryfikacji kadry kierowniczej, oceny i rozwoju gamy produktów.

Posiada duże doświadczenie w pełnieniu funkcji w Radach Nadzorczych, m.in. w spółce „Baltic Wood” S.A. z siedzibą w Jaśle, spółce „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, spółce Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze oraz spółce Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Wojciech Hoffmann spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021.

 

Zbigniew Syzdek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Syzdek jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek: Ekonomia. Ukończył kursy dla dyrektorów finansowych, w zakresie kontrolingu oraz liczne kursy i szkolenia z obszaru rachunkowości i podatków. Posiada również uprawnienia wynikające z egzaminu państwowego dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Zbigniew Syzdek od 2012 roku pełni funkcję Głównego Księgowego w spółce Gamrat S.A., a od 2019 roku jest również jej Członkiem Zarządu.

Od początku swojej działalności zawodowej związany jest z firmą Gamrat S.A., w której kolejno pracował na stanowiskach: w latach 1994 – 1998 oraz 2004 – 2006 jako Specjalista Księgowy, w latach 1999 – 2004 jako Specjalista ds. Zarządzania Finansami, w latach 2006 – 2012 jako Zastępca Głównego Księgowego.

Posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji w Radach Nadzorczych: w latach 2005 – 2011 był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Solgam Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, w latach 2009 – 2012 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle, w latach 2012 – 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w  Słupsku.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Zbigniew Syzdek spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021.

Jest Przewodniczącym Komitetu Audytu. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę z branży w której działa Spółka.

 

Adam Łanoszka – Członek Rady Nadzorczej

Adam Łanoszka jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na którym uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość (rok ukończenia 1999). Ukończył także na tej samej uczelni w 2004 roku studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy w ASO (nr 93/2011) wydany w 2011 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Certyfikat Ministerstwa Finansów (nr 8562/2004) uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Adam Łanoszka rozpoczął swoją karierę w segmencie finansowym w Telekomunikacji Polska S.A., w której przez 10 lat był zatrudniony na samodzielnym stanowisku głównego planisty finansowego, będąc odpowiedzialny za płynność finansową spółki. Zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z instytucjami rynku finansowego: w latach 2010 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Domu Inwestycyjnym Taurus Sp. z o.o., pełnił również w latach 2012 – 2013 funkcję Prezesa Zarządu RUNICOM Corporate Finanse Sp. z o.o. oraz w tym samym okresie czasu funkcję Prezesa Zarządu Venturion Investment Fund S.A. W latach 2008 – 2010 doradzał Zarządowi InvestConGroup S.A., notowanej na GPW grupie kapitałowej, której zakres działalności obejmuje m.in. obszar inwestycji oraz doradztwa finansowego.

Adam Łanoszka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Invest Consulting S.A. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Mr Hamburger S.A. (od 2014 roku), Gamrat S.A. (od 2018 roku) oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Prymus S.A. od 2013 roku i aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z rynkiem kapitałowych.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Adam Łanoszka nie spełnia kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021.

 

Krzysztof Wydmański – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Wydmański zdobywał wykształcenie na  Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem (1996).

Krzysztof Wydmański od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Firmie Handlowo – Usługowej Leszek Sobik – Grupa Unia Handlowa oraz od 2018 roku jest Członkiem Zarządu Fabryki Pił i Narzędzi WAPIENICA.

Od początku swojej kariery zawodowej i przez kolejne lata związany był z handlem – w latach 1994 – 1995 pracował jako przedstawiciel handlowy w firmie Kongres S.C. (dealer Pepsico), w latach 1996 – 1997 w Colgate Palmolive Poland Sp. z o.o., a następnie jako Area Sales Manager od 1997 do 1999 roku. W okresie od 1999 do 2003 roku zajmował stanowisko District Managera w Kompanii Piwowarskiej S.A. Tyskie Browary Książęce. Od 2003 do 2004 roku pracował w firmie Brauunion Polska Sp. z o.o. jako Sales Manager oraz Depo Manager, a w latach 2004 – 2005 jako Krajowy Kierownik Sprzedaży (Ukraina) w firmie Reporter Sp. z o.o. W kolejnych latach związał swoją karierę zawodową z firmą MPT Łakoć , w której w latach 2006 – 2008 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego, a następnie w latach 2008 – 2014 zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w firmie MPT Łakoć  Grupa MPT Sp. z o.o.

Od 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej w firmie „Lentex S.A.” z siedzibą w Lublińcu, która jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Krzysztof Wydmański spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021.

Jest członkiem Komitetu Audytu. Posiada częściową  wiedzę w  zakresie branży w której działa Spółka.  

 

Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej

Michał Wnorowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Menedżerski-Zarządzanie i Marketing oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania.

Michał Wnorowski doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno: w PZU S.A.- Biuro Inwestycji Finansowych jako analityk rynku papierów dłużnych, następnie w Fidea Management Sp. z o.o.- firma zarządzająca NFI Foksal S.A. jako analityk finansowy w pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego, w PZU S.A.- Biuro Inwestycji Finansowych jako Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji, w latach 2005 – 2011 w PZU Asset Management S.A. jako Dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU, a w latach 2012 – 2016 w TFI PZU S.A. – Biuro Inwestycji Strukturyzowanych jako Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych w Grupie PZU.

Michał Wnorowski posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Michał Wnorowski jest ekspertem w dziedzinie corporate governance, z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. Obecnie jest niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych: Medicalgorithmics, Alumetal, Voxel, Arteria. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych spółek: Develia, Robyg, Braster, Enter Air (jako niezależny członek Rady Nadzorczej) oraz w : Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Michał Wnorowski spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Jest członkiem Komitetu Audytu. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Skład Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.:

Przewodniczący Komitetu Audytu

Zbigniew Syzdek

Członek Komitetu Audytu

Michał Wnorowski

Członek Komitetu Audytu

Krzysztof Wydmański