Rada nadzorcza

          

Rada Nadzorcza Polwax S.A.

 

Wiesław Skwarko - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) (rok ukończenia 1986) oraz studiów podyplomowych: Ekonomiczne Problemy Sektora Elektroenergetycznego na SGH (rok ukończenia 2000). Ukończył także Studium Doskonalenia Pedagogicznego, specjalizacja kształcenie nauczycieli akademickich (rok ukończenia 1988) oraz odbył staż naukowy w Norwegian Business School, Bergen 1991r. Wziął udział w licznych specjalistycznych kursach  z zakresu analiz finansowych i wycen organizowane m.in. przez Operis i Euromoney w Londynie.

Wiesław Skwarko rozpoczął swoją karierę zawodową w 1986 roku jako Asystent w Instytucie Marketingu Międzynarodowego w SGH w Warszawie, z którym współpracował do roku 1994. W latach 1990-1999 był Partnerem i Dyrektorem w Access Sp. z o.o. (Warszawa), następnie w latach 1999-2004 Członkiem Zarządu Rothschild Corporate Finance Polska w Warszawie. W latach 2004-2006 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. w Warszawie, a w latach 2006-2008 Dyrektora ds. Strategii Finansowej w Grupie CTL Logistics w Warszawie. W okresie 2008-2011 pełnił funkcję Członka Zarządu i Likwidatora w Nafta Polska S.A., natomiast w latach 2010-2012 Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. W okresie 2012-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, a od roku 2018 prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Skwarko Ventures – doradztwo gospodarcze.

Pan Wiesław Skwarko w latach 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. (konsolidacja z Zakładami w Tarnowie – utworzenie Grupy Azoty). W roku 2008 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (debiut giełdowy spółki). W latach 2008-2016 działał jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., w tym członek Komitetu Audytu i Przewodniczący Komitetu Strategii (nadzór nad szeregiem projektów inwestycyjnych). Od roku 2017 jest Członkiem  Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER w Kędzierzynie Koźlu, a od 2019 r. Przewodniczącym Rady Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Jest także członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Wiesław Skwarko spełnia warunki niezależności w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

W dniu 23.04.2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. wybrało pana Wiesława Skwarko na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Krystian Pater – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krystian Pater jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (rok ukończenia 1987) oraz studiów podyplomowych w zakresie inżynierii chemicznej organizowanych przez Politechnikę Warszawską (rok ukończenia 1989). Ukończył także Podyplomowe Studium Menadżerskie dla kadry Petrochemii Płocka S.A. (1997) oraz organizowane przez SGH: Podyplomowe Studium Zarządzania (rok ukończenia 1998) i Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy (rok ukończenia 2002). Pan Krystian Pater posiada również dyplomy ukończenia Studium Podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Warszawską: Akademii Biznesu (rok ukończenia 2006) oraz Akademii Psychologii Przywództwa (rok ukończenia 2017). Ponadto brał udział w programie Management organizowanym przez ICAN Institute w Warszawie (rok ukończenia 2012).

Krystian Pater w latach 2018-2019 był Dyrektorem Zakładu w Spółce Warter Fuels S.A. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami.

Swoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego pełniąc funkcję Inżyniera Chemika (1988 – 1990 a następnie w strukturach PKN Orlen S.A., z którą związany był w latach 1990 – 2018).Zajmował stanowisko Projektanta (1990 – 1993) w Zakładowym Biurze Projektów, Technologa Instalacji DRW (1993 – 1998), Kierownika Biura Dyrektora ds. Produkcji (1998 – 2002) oraz Głównego Inżyniera ds. Technologii (2003 – 2005). Następnie, w latach 2006 – 2007, zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej.

Krystian Pater posiada duże doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu oraz członka Rad Nadzorczych, które zdobywał jako Członek Zarządu ds. Produkcji PKN Orlen S.A. w latach 2007 – 2018, Członek Zarządu CONCAWE w latach 2006 – 2018 oraz Członek Zarządu Fuels Europe w latach 2010 – 2018. Ponadto, w latach 2007 – 2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Unipetrol as oraz w latach 2006 – 2018 członka Zarządu Orlen Lietuva. W przeszłości pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej Orlen Południe S.A, Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz Stowarzyszenia Płockich Naftowców, był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce spełnia warunki niezależności w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

Od dnia 8.10.2019 r. jest niezależnym Członkiem Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.

 

Grzegorz Domagała – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Domagała jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu, Kierunek: Zarządzanie Finansami (rok ukończenia 2003).

Grzegorz Domagała swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1992 prowadząc samodzielną działalność gospodarczą, następnie w latach 1994 – 1999 pracując w Biurze Maklerskim BRE BROKERS (od 1995 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych) oraz od roku 2000 pracował w Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., gdzie w latach 2000 – 2007 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej. Od 2008 roku do marca 2017 roku był Dyrektorem Departamentu Rynków Kapitałowych Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Ponad dwadzieścia lat pracy w podmiocie maklerskim z Grupy mBanku pozwoliło na pozyskanie unikatowego doświadczenia zawodowego. Między innymi dzięki temu doświadczeniu z powodzeniem brał udział w realizacji wielu pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych w transzach kierowanych do krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Zasiadał w Radach Nadzorczych trzech spółek giełdowych, tj. NFI Fortuna S.A., Atende S.A., ATM S.A.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Grzegorz Domagała spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

Od dnia 13.09.2017 r. jest niezależnym Członkiem Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A., a od 8.10.2019 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

 

Rafał Moczkowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Moczkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (rok ukończenia 1998).  Aplikację sądową zakończył egzaminem sędziowskim. Od 2006 roku jest wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Listę Radców Prawnych w Katowicach (Kt — 2454).

Rafał Moczkowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Moczkowski, a od 2007 roku jest partnerem w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Moczkowski Synowiec Spółka partnerska.

Rafał Moczkowski od 2014 roku jest Członkiem Zarządu czterech spółek prawa handlowego w strukturze holdingowej funduszu inwestycyjnego First Proporty Group, a od 2016 roku spółki prawa handlowego w strukturze holdingowej grupy Element Power.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcję członka zarządów spółek prawa handlowego, członek Rad Nadzorczych m.in. spółek z branży energetycznej, komunikacyjnej, z udziałem kapitału prywatnego i Skarbu Państwa. Pełnił także funkcję członka zarządu spółki prawa handlowego świadczącej kompleksowe doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych,   obsłudze prawnej i doradztwie w procesach restrukturyzacyjnych.

W latach 2004 – 2007 był zatrudniony na stanowisku Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach oraz w latach 2009 – 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce prawa handlowego w strukturze holdingowej grupy PLASTAL.

Obecnie, od 2018 roku, jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych dwóch spółek prawa handlowego w strukturze holdingowej grupy NOBILE, jest również od 2017 roku  konsultantem funduszu inwestycyjnego First Property Group notowanego na Giełdzie Londyńskiej.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce spełnia warunki niezależności w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

 

Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Markowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (rok ukończenia 2002). Stypendysta Uppsala University w Szwecji oraz absolwent m.in. szkoleń: Zarządzania produkcją na światowym poziomie (Japonia, 2009), Strategii błękitnego oceanu (INSEAD, 2015) i Strategii wzrostu firm technologicznych (prof. Cespedes, Harvard Business School, 2016).

Paweł Markowski od 2016 roku jest założycielem i partnerem w firmie Shaping Scale zajmującej się doradztwem przy modelach biznesowych i strategiach skalowania biznesu. Jest także współwłaścicielem w Firmie Zaopatrzeniowej Smoliński Sp. z o.o. Ponadto, w ramach studiów Executive MBA prowadzonych przez Francuski Instytut Zarządzania jest wykładowcą zarządzania strategicznego oraz rozwoju nowego biznesu. Działa także jako Członek Rady Programowej Fundacji UniTalent wspierającej młodych przedsiębiorców.

Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął jako Analityk w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (1999 – 2000), a następnie jako Konsultant Junior w firmie profile-dialog sp. z o.o. (2000 – 2001).  W latach 2001 – 2008 współpracował z firmą BPI Polska Sp. z o.o. jako Konsultant i Członek Zarządu. Od 2008 do 2011 roku pełnił funkcję Dyrektora Rozwoju Strategicznego w Zelmer S.A., a następnie do 2013 roku Członka Zarządu Zelmer Market Sp. z o.o. W latach 2013 – 2014 związany był z Centrum Marek Regionalnych B/SH, w którym pełnił funkcję Członka Zarządu. Następnie pełnił funkcję Członka Zarządu w firmie Benefit Systems S.A. (2014 – 2016) i Prezesa Zarządu spółek córek Benefity sp. z o.o. i MultiBenefit sp. z o.o.

Paweł Markowski od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej firmy Unibep S.A.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce spełnia warunki niezależności w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

 

Rada Nadzorcza spółki POLWAX Spółka Akcyjna, biorąc pod uwagę Zasadę szczegółową nr II.Z.6 Dobrych Praktyk Giełdowych 2016, dokonała oceny niezależności Członków Rady Nadzorczej  oświadczając, że Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), w szczególności:

  • Grzegorz Domagała,
  • Wiesław Skwarko,
  • Rafał Moczkowski,
  • Krystian Pater,
  • Paweł Markowski.

Skład Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.:

Przewodniczący Komitetu Audytu Grzegorz Domagała
Członek Komitetu Audytu Wiesław Skwarko
Członek Komitetu Audytu Krystian Pater

* Panowie Grzegorz Domagała i Krystian Pater są niezależnymi członkami Komitetu Audytu