Rada nadzorcza

          

Rada Nadzorcza Polwax S.A.

 

Tomasz Biel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Biel jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (2003 rok). Ponadto ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, ukończoną egzaminem sędziowskim. W roku 2006 został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, w roku 2011 uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 358.

Tomasz Biel od 2007 roku działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Biel, a od 2009 roku jako komplementariusz w spółce Bienioszek i Biel Prawo Gospodarcze Sp.k. Jako radca prawny specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach dotyczących restrukturyzacji oraz niewypłacalności przedsiębiorstw. W licznych spółkach pełnił funkcję syndyka, zarządcy lub nadzorcy sądowego.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Tomasz Biel spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

 

Robert Bednarski - Członek Rady Nadzorczej

Robert Bednarski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (1992 – 1997), gdzie uzyskał dyplom na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.

W Szkole Głównej Handlowej w latach 1998 – 2000 odbył studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz w latach 2001 – 2002 studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie wartością firmy”. Posiada Certyfikat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – członek od 2006 roku, tj. po ukończeniu programu szkoleń i egzaminów.

Robert Bednarski od marca 2015 roku jest Wiceprezesem Zarządu i wspólnikiem w Spec-Rem Sp. z o.o., spółce działającej na rynku usług utrzymania ruchu i remontów w przemyśle chemicznym i rafineryjnym.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobył, pełniąc wysokie funkcje zarządcze, m.in. w PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins, Ciech S.A., Boryszew S.A. oraz Polimex-Mostostal S.A.

Podczas ostatnich kilkunastu lat był członkiem organów nadzorczych w ponad dwudziestu spółkach prawa handlowego w kraju i zagranicą. Obecnie pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w trzech Spółkach: Comarch S.A., Gobarto S.A. (dawniej PKM Duda S.A.) oraz Mennica Polska S.A.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Robert Bednarski spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

Od dnia 13.09.2017 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A, spełnia również wymagania niezależnego Członka Komitetu Audytu. 

 

Grzegorz Domagała – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Domagała jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu, Kierunek: Zarządzanie Finansami (rok ukończenia 2003).

Grzegorz Domagała swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1992 prowadząc samodzielną działalność gospodarczą, następnie w latach 1994 – 1999 pracując w Biurze Maklerskim BRE BROKERS (od 1995 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych) oraz od roku 2000 pracował w Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., gdzie w latach 2000 – 2007 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej. Od 2008 roku do marca 2017 roku był Dyrektorem Departamentu Rynków Kapitałowych Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Ponad dwadzieścia lat pracy w podmiocie maklerskim z Grupy mBanku pozwoliło na pozyskanie unikatowego doświadczenia zawodowego. Między innymi dzięki temu doświadczeniu z powodzeniem brał udział w realizacji wielu pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych w transzach kierowanych do krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Zasiadał w Radach Nadzorczych trzech spółek giełdowych, tj. NFI Fortuna S.A., Atende S.A., ATM S.A.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Grzegorz Domagała spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

Od dnia 13.09.2017 r. jest niezależnym Członkiem Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.

 

Wiesław Skwarko - Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) (rok ukończenia 1986) oraz studiów podyplomowych: Ekonomiczne Problemy Sektora Elektroenergetycznego na SGH (rok ukończenia 2000). Ukończył także Studium Doskonalenia Pedagogicznego, specjalizacja kształcenie nauczycieli akademickich (rok ukończenia 1988) oraz odbył staż naukowy w Norwegian Business School, Bergen 1991r. Wziął udział w licznych specjalistycznych kursach  z zakresu analiz finansowych i wycen organizowane m.in. przez Operis i Euromoney w Londynie.

Wiesław Skwarko rozpoczął swoją karierę zawodową w 1986 roku jako Asystent w Instytucie Marketingu Międzynarodowego w SGH w Warszawie, z którym współpracował do roku 1994. W latach 1990-1999 był Partnerem i Dyrektorem w Access Sp. z o.o. (Warszawa), następnie w latach 1999-2004 Członkiem Zarządu Rothschild Corporate Finance Polska w Warszawie. W latach 2004-2006 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. w Warszawie, a w latach 2006-2008 Dyrektora ds. Strategii Finansowej w Grupie CTL Logistics w Warszawie. W okresie 2008-2011 pełnił funkcję Członka Zarządu i Likwidatora w Nafta Polska S.A., natomiast w latach 2010-2012 Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. W okresie 2012-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, a od roku 2018 prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Skwarko Ventures – doradztwo gospodarcze.

Pan Wiesław Skwarko w latach 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. (konsolidacja z Zakładami w Tarnowie – utworzenie Grupy Azoty). W roku 2008 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (debiut giełdowy spółki). W latach 2008-2016 działał jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., w tym Przewodniczący Komitetu Audytu i Komitetu Strategii (nadzór nad szeregiem projektów inwestycyjnych). Od roku 2017 jest Członkiem  Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER w Kędzierzynie Koźlu oraz Członkiem Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Wiesław Skwarko spełnia warunki niezależności w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

W dniu 23.04.2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. wybrało pana Wiesława Skwarko na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Od dnia 14.05.2019 r. jest niezależnym Członkiem Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.

 

Rafał Moczkowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Moczkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (rok ukończenia 1998).  Aplikację sądową zakończył egzaminem sędziowskim. Od 2006 roku jest wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Listę Radców Prawnych w Katowicach (Kt — 2454).

Rafał Moczkowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Moczkowski, a od 2007 roku jest partnerem w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Moczkowski Synowiec Spółka partnerska.

Rafał Moczkowski od 2014 roku jest Członkiem Zarządu czterech spółek prawa handlowego w strukturze holdingowej funduszu inwestycyjnego First Proporty Group, a od 2016 roku spółki prawa handlowego w strukturze holdingowej grupy Element Power.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcję członka zarządów spółek prawa handlowego, członek Rad Nadzorczych m.in. spółek z branży energetycznej, komunikacyjnej, z udziałem kapitału prywatnego i Skarbu Państwa. Pełnił także funkcję członka zarządu spółki prawa handlowego świadczącej kompleksowe doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych,   obsłudze prawnej i doradztwie w procesach restrukturyzacyjnych.

W latach 2004 – 2007 był zatrudniony na stanowisku Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach oraz w latach 2009 – 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce prawa handlowego w strukturze holdingowej grupy PLASTAL.

Obecnie, od 2018 roku, jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych dwóch spółek prawa handlowego w strukturze holdingowej grupy NOBILE, jest również od 2017 roku  konsultantem funduszu inwestycyjnego First Property Group notowanego na Giełdzie Londyńskiej.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce spełnia warunki niezależności w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

 

 

Rada Nadzorcza spółki POLWAX Spółka Akcyjna, biorąc pod uwagę Zasadę szczegółową nr II.Z.6 Dobrych Praktyk Giełdowych 2016, dokonała oceny niezależności Członków Rady Nadzorczej  oświadczając, że Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), w szczególności:

  • Tomasz Biel,
  • Robert Bednarski,
  • Grzegorz Domagała,
  • Wiesław Skwarko.

Skład Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.:

Przewodniczący Komitetu Audytu Robert Bednarski
Członek Komitetu Audytu Grzegorz Domagała
Członek Komitetu Audytu Wiesław Skwarko