Rada nadzorcza

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji przez ZWZ Polwax S.A. obradujące w dniu 6.06.2018r.

          

Rada Nadzorcza Polwax S.A.

 

Tomasz Biel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Biel jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (2003 rok). Ponadto ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, ukończoną egzaminem sędziowskim. W roku 2006 został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, w roku 2011 uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 358.

Tomasz Biel od 2007 roku działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Biel, a od 2009 roku jako komplementariusz w spółce Bienioszek i Biel Prawo Gospodarcze Sp.k. Jako radca prawny specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach dotyczących restrukturyzacji oraz niewypłacalności przedsiębiorstw. W licznych spółkach pełnił funkcję syndyka, zarządcy lub nadzorcy sądowego.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Tomasz Biel spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

 

Monika Gaszewska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Pani Monika Gaszewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość (rok ukończenia 2004), a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu (rok ukończenia 2008). Studiowała również na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech.

W 2006 roku dołączyła do zespołu Krokus Private Equity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki pełniącej usługi doradcze dla funduszu inwestycyjnego Nova Polonia II, gdzie do 2018 roku pracowała jako Dyrektor Inwestycyjny. W latach 2004 – 2006 była zatrudniona w Moellendorf & Company Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne w Warszawie i Budapeszcie. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Raiffeisen Private Equity Management w Warszawie oraz Vodafone D2 GmbH w Düsseldorfie.

Od 2015 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MG Consulting Monika Gaszewska.

Obecnie pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz Termo Organika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Była także członkiem Rady Nadzorczej Comfort S.A. z siedzibą w Rakowicach Małych, Catermed S.A. z siedzibą w Krakowie oraz innych.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pani Monika Gaszewska spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

 

Robert Bednarski - Członek Rady Nadzorczej

Robert Bednarski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (1992 – 1997), gdzie uzyskał dyplom na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.

W Szkole Głównej Handlowej w latach 1998 – 2000 odbył studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz w latach 2001 – 2002 studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie wartością firmy”. Posiada Certyfikat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – członek od 2006 roku, tj. po ukończeniu programu szkoleń i egzaminów.

Robert Bednarski od marca 2015 roku jest Wiceprezesem Zarządu i wspólnikiem w Spec-Rem Sp. z o.o., spółce działającej na rynku usług utrzymania ruchu i remontów w przemyśle chemicznym i rafineryjnym.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobył, pełniąc wysokie funkcje zarządcze, m.in. w PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins, Ciech S.A., Boryszew S.A. oraz Polimex-Mostostal S.A.

Podczas ostatnich kilkunastu lat był członkiem organów nadzorczych w ponad dwudziestu spółkach prawa handlowego w kraju i zagranicą. Obecnie pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w trzech Spółkach: Comarch S.A., Gobarto S.A. (dawniej PKM Duda S.A.) oraz Mennica Polska S.A.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Robert Bednarski spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

Od dnia 13.09.2017 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A, spełnia również wymagania niezależnego Członka Komitetu Audytu. 

 

Grzegorz Domagała – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Domagała jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu, Kierunek: Zarządzanie Finansami (rok ukończenia 2003).

Grzegorz Domagała swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1992 prowadząc samodzielną działalność gospodarczą, następnie w latach 1994 – 1999 pracując w Biurze Maklerskim BRE BROKERS (od 1995 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych) oraz od roku 2000 pracował w Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., gdzie w latach 2000 – 2007 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej. Od 2008 roku do marca 2017 roku był Dyrektorem Departamentu Rynków Kapitałowych Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Ponad dwadzieścia lat pracy w podmiocie maklerskim z Grupy mBanku pozwoliło na pozyskanie unikatowego doświadczenia zawodowego. Między innymi dzięki temu doświadczeniu z powodzeniem brał udział w realizacji wielu pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych w transzach kierowanych do krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Zasiadał w Radach Nadzorczych trzech spółek giełdowych, tj. NFI Fortuna S.A., Atende S.A., ATM S.A.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Grzegorz Domagała spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

Od dnia 13.09.2017 r. jest niezależnym Członkiem Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.

 

Marek Zatorski - Członek Rady Nadzorczej

Marek Zatorski jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa (rok ukończenia 1996), studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami w warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego (rok ukończenia 1999) oraz posiada tytuł MBA dla inżynierów (rok ukończenia 2013)  tej samej uczelni.

Marek Zatorski rozpoczął swoją karierę zawodową w 1996 roku w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, a od 1997 roku związany jest z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.), w których w 2007 roku pracował jako Zastępca Dyrektora Produkcji, w latach 2007 – 2008 jako Zastępca Dyrektora Dywizji Agro, w latach 2008 – 2016 jako Dyrektor – Generalny Projektant, a od 2016 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Pionu Produkcji.

W latach 2012 – 2016 Marek Zatorski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Prozap Sp. z o.o., w latach 2014 – 2016 funkcję Członka Zarządu Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.

Ponadto jest Członkiem Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a w latach 2014 – 2017 był Członkiem Rady Izby Projektowania Budowlanego.

Obecnie pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Prozap Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, był także Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. oraz Spółki Melamina III Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Marek Zatorski spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

Od dnia 07.06.2018 r. jest niezależnym Członkiem Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.

 

Skład Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Polwax S.A.

Przewodniczący Komitetu Audytu Robert Bednarski
Członek Komitetu Audytu Grzegorz Domagała
Członek Komitetu Audytu Marek Zatorski