O POLWAX S.A.

Polwax prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2012 Spółka funkcjonowała w strukturach Grupy LOTOS. Na początku 2012 roku miał miejsce tzw. lewarowany wykup menedżerski (LMBO), w którym wzięli udział menedżerowie Spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity.

Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów oraz współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta, produkty Spółki mają ugruntowaną pozycję na rynku.

Produkty Spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny.

Portfolio produktów Spółki obejmuje następujące grupy produktowe:

 • produkty do wyrobów świecarskich,
 • wyroby do produkcji zniczy,
 • woski specjalne do produkcji świec,
 • produkty do impregnacji drewna,
 • woski przeznaczone do kontaktu z żywnością,
 • woski do zastosowań specjalnych,
 • antyzbrylacze do nawozów,
 • środki ochrony antykorozyjnej,
 • kleje typu HotMelt,
 • masy modelowe,
 • pozostałe wyroby dla przemysłu.