Rok 2021

Powrót do listy

Raport bieżący nr 10/2021

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku.


Powrót do listy