Rok 2021

Raport bieżący nr 14/2021

2021-06-15 16:23:00

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2021 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.

więcej »