Rok 2020

Raport bieżący nr 7/2020

2020-03-10 18:24:00

Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A. o zapłatę z tytułu usunięcia i utylizacji odpadu zanieczyszczonej ziemi

więcej »

Raport bieżący nr 5/2020

2020-02-25 13:18:00

Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” – po dokonaniu aktualizacji kalkulacji szkód

więcej »