Rok 2020

Raport bieżący nr 20/2020

2020-07-01 11:57:00

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.

więcej »