Rok 2020

Powrót do listy

Raport bieżący nr 55/2020

Korekta Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Powrót do listy