Rok 2020

Powrót do listy

Raport bieżący nr 49/2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.


Powrót do listy