Rok 2020

Powrót do listy

Raport bieżący nr 42/2020

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Powrót do listy