Rok 2020

Powrót do listy

Raport bieżący nr 10/2020/korekta

Korekta raportu - dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok.


Powrót do listy