Rok 2020

Powrót do listy

Raport bieżący nr 4/2020

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2020.


Powrót do listy