Rok 2020

Raport bieżący nr 46/2020

2020-11-02 20:33:00

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polwax S.A.

więcej »