Rok 2019

Powrót do listy

Raport bieżący nr 56/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.


Powrót do listy