Rok 2019

Powrót do listy

Raport bieżący nr 55/2019

Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce


Powrót do listy