Rok 2019

Powrót do listy

Raport bieżący nr 32/2019

Podpisanie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę z byłym Prezesem Polwax S.A..


Powrót do listy