Rok 2019

Powrót do listy

Raport bieżący nr 25/2019

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.


Powrót do listy