Rok 2019

Powrót do listy

Raport bieżący nr 22/2019

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018.


Powrót do listy