Rok 2019

Raport bieżący nr 35/2019

2019-05-13 16:49:00

Szacunkowe, wstępne koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach.

więcej »

Raport bieżący nr 29/2019

2019-04-25 10:45:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2019 roku kontynuującym obrady z dnia 25 marca 2019 roku.

więcej »

Raport bieżący nr 28/2019

2019-04-23 14:45:00

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 23 kwietnia 2019 roku kontynuującego obrady z dnia 25 marca 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte.

więcej »

Raport bieżący nr 24/2019

2019-04-11 17:59:00

Obciążenie ORLEN Projekt S.A. karami umownymi w związku z odstąpieniem od Umowy przez Spółkę i naruszeniami postanowień Umowy przez ORLEN Projekt S.A.

więcej »