Rok 2019

Raport bieżący nr 13/2019

2019-03-25 15:49:00

Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25 marca 2019 roku, do momentu ogłoszenia przerwy.

więcej »

Raport bieżący nr 11/2019

2019-03-04 11:50:00

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni Polwax S.A. zwołane na dzień 25 marca 2019 roku.

więcej »

Raport bieżący nr 9/2019

2019-02-20 12:26:00

Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad.

więcej »

Raport bieżący nr 4/2019

2019-01-22 17:23:00

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacja o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w roku 2019.

więcej »