Rok 2019

Raport bieżący nr 48/2019

2019-07-17 14:52:00

Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego stanowiącego odpad niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach.

więcej »

Raport bieżący nr 44/2019

2019-06-24 16:40:00

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 czerwca 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte.

więcej »

Raport bieżący nr 38/2019

2019-05-31 15:15:00

Otrzymanie oświadczeń Akcjonariuszy o zamiarze uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu ponad 5% akcji w ramach oferty publicznej spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz ustalenie przez Spółkę ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji.

więcej »