Rok 2018

Powrót do listy

Raport bieżący nr 23/2018

Niedotrzymanie wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. poziomu EBITDA – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.


Powrót do listy