Rok 2018

Powrót do listy

Raport bieżący nr 19/2018

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.


Powrót do listy