Rok 2018

Powrót do listy

Raport bieżący nr 18/2018

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.


Powrót do listy