Rok 2018

Raport bieżący nr 23/2018

2018-09-26 15:49:00

Niedotrzymanie wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. poziomu EBITDA – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

więcej »