Rok 2017

Powrót do listy

Raport bieżący nr 30/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.


Powrót do listy