Rok 2017

Powrót do listy

Raport bieżący nr 29/2017

Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki za 2017 rok – dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych


Powrót do listy