Rok 2017

Raport bieżący nr 28/2017

2017-10-19 15:04:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 października 2017 roku.

więcej »

Raport bieżący nr 21/2017

2017-06-21 18:34:00

Podpisanie umów Lock-Up z Członkami Zarządu Spółki jako zabezpieczenia dla umowy kredytowej współfinansującej inwestycję FUTURE.

więcej »