Rok 2016

Powrót do listy

Raport bieżący nr 37/2016

Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.


Powrót do listy