Rok 2016

Powrót do listy

Raport bieżący nr 32/2016

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polwax S.A. zwołane na dzień 27 października 2016 roku.


Powrót do listy