Rok 2016

Powrót do listy

Raport bieżący nr 30/2016

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%


Powrót do listy