Rok 2016

Powrót do listy

Raport bieżący nr 29/2016

Zawiadomienie od akcjonariusza o zbyciu wszystkich posiadanych dotychczas udziałów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Powrót do listy