Rok 2016

Powrót do listy

Raport bieżący nr 28/2016

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.


Powrót do listy