Rok 2016

Powrót do listy

Raport bieżący nr 14/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 kwietnia 2016 roku.


Powrót do listy