Dane finansowe

dane w tys. zł

1 kwartał 2019

2018  1 kwartał 2018     2017     2016
Przychody ze sprzedaży    40 342   277 932   49 340   283 465   294 609
Zysk/Strata netto na sprzedaży -3 214 22 005 1 581 22 920 25 939
EBITDA* -1 670 27 216 2 876 27 015 31 001
EBIT -2 887 22 317 1 653 22 204 26 389
Zysk/Strata przed opodatkowaniem -3 029 21 753 1 685 21 326 25 904
Zysk/Strata netto -2 476 17 560 1 368 17 211 20 875

* EBITDA (zysk operacyjny EBIT + amortyzacja)

dane w tys. zł       1 kwartał 2019 2018 1 kwartał 2018       2017       2016
Aktywa razem                             204 159 198 614 150 871 170 527 139 984
Aktywa trwałe 123 460 119 176 71 721 70 912 47 015
Kapitał własny 119 424 121 901 105 708 104 340 87 130