Dane finansowe

Szczegółowe dane finansowe Spółki za ostatnie 5 lat działalności w tym Sprawozdania finansowe wraz z notami /są dostępne pod poniższymi hiperłączami/:

2020r.   2019r.   2018r.   2017r.   2016r.

podstawowe dane w tys. zł

1płr2021

  2020    2019     2018     2017
Przychody ze sprzedaży 71 354 216 518  215 548   277 932   283 465
Zysk/Strata netto na sprzedaży -3 481 8 080 -2 362 22 005 22 920
EBITDA* -2 081 9 553 -54 275 27 216 27 015
EBIT -3 842 5 877 -58 502 22 317 22 204
Zysk/Strata przed opodatkowaniem -4 097 4 765 -59 664 21 753 21 326
Zysk/Strata netto -3 356 3 034 -55 578 17 560 17 211

* EBITDA (zysk operacyjny EBIT + amortyzacja)

podstawowe dane w tys. zł       1płr2021 2020 2019      2018       2017
Aktywa razem                             165 865 136 885 124 969 198 614 170 527
Aktywa trwałe 39 158 40 329 44 910 119 176 70 912
Kapitał własny 85 432 88 788 66 323 121 901 104 340