Dane finansowe

dane w tys. zł

1 płr 2019

2018  1 płr 2018     2017     2016
Przychody ze sprzedaży    75 180   277 932   98 355   283 465   294 609
Zysk/Strata netto na sprzedaży -7 450 22 005 4 550 22 920 25 939
EBITDA* 9 061 27 216 7 166 27 015 31 001
EBIT 6 769 22 317 4 710 22 204 26 389
Zysk/Strata przed opodatkowaniem 6 186 21 753 4 787 21 326 25 904
Zysk/Strata netto 4 963 17 560 3 845 17 211 20 875

* EBITDA (zysk operacyjny EBIT + amortyzacja)

dane w tys. zł       1 płr 2019 2018 1 płr 2018       2017       2016
Aktywa razem                             235 573 198 614 181 987 170 527 139 984
Aktywa trwałe 122 665 119 176 78 532 70 912 47 015
Kapitał własny 126 864 121 901 108 186 104 340 87 130