Dane finansowe

dane w tys. zł

   3 kwartały 2017

         2016   3 kwartały 2016     2015     2014
Przychody ze sprzedaży    205 247   294 609   207 724   280 675   258 175
Zysk netto na sprzedaży 18 447 25 939 20 183 29 357 26 438
EBITDA 22 665 31 001 23 903 34 249 30 765
EBIT 19 083 26 389 20 454 29 997 27 686
Zysk przed opodatkowaniem 18 191 25 904 19 975 29 552 27 786
Zysk netto 14 648 20 875 16 086 23 849 22 409

 

dane w tys. zł              3 kwartały 2017           2016    3kwartały 2016        2015         2014
Aktywa razem                    196 024 139 984 169 643 135 561 124 009
Aktywa trwałe 66 311 47 015 45 624 45 056 34 525
Kapitał własny 101 778 87 130 82 341 77 003 65 438