Dane finansowe

dane w tys. zł

1 kwartał 2018

       2017 1 kwartał 2017     2016     2015
Przychody ze sprzedaży    49 340   283 465   58 127   294 609   280 675
Zysk netto na sprzedaży 1 581 22 920 4 524 25 939 29 357
EBITDA 2 876 27 015 5 846 31 001 34 249
EBIT 1 653 22 204 4 667 26 389 29 997
Zysk przed opodatkowaniem 1 685 21 326 4 249 25 904 29 552
Zysk netto 1 368 17 211 3 415 20 875 23 849

 

dane w tys. zł               1 kwartał 2018          2017     1 kwartał 2017          2016         2015
Aktywa razem                    150 871 170 527 116 767 139 984 135 561
Aktywa trwałe 71 721 70 912 47 243 47 015 45 056
Kapitał własny 105 708 104 340 90 545 87 130 77 003