Dane finansowe

dane w tys. zł

   1płr 2017

         2016   1płr 2016     2015     2014
Przychody ze sprzedaży    110 344   294 609   116 905   280 675   258 175
Zysk netto na sprzedaży 8 388 25 939 9 672 29 357 26 438
EBITDA 11 036 31 001 11 986 34 249 30 765
EBIT 8 657 26 389 9 663 29 997 27 686
Zysk przed opodatkowaniem 8 153 25 904 9 578 29 552 27 786
Zysk netto 6 557 20 875 7 682 23 849 22 409

 

dane w tys. zł              1płr 2017           2016    1płr 2016        2015         2014
Aktywa razem                    164 108 139 984 129 029 135 561 124 009
Aktywa trwałe 56 496 47 015 45 079 45 056 34 525
Kapitał własny 93 686 87 130 73 937 77 003 65 438