Dane finansowe

dane w tys. zł

3 kwartały 2019

2018  3 kwartały 2018     2017     2016
Przychody ze sprzedaży    152 769   277 932  196 973   283 465   294 609
Zysk/Strata netto na sprzedaży -4 031 22 005 16 345 22 920 25 939
EBITDA* 19 481 27 216 20 368 27 015 31 001
EBIT 16 190 22 317 16 679 22 204 26 389
Zysk/Strata przed opodatkowaniem 15 186 21 753 16 214 21 326 25 904
Zysk/Strata netto 12 132 17 560 13 097 17 211 20 875

* EBITDA (zysk operacyjny EBIT + amortyzacja)

dane w tys. zł       3 kwartały 2019 2018 3 kwartały 2018      2017       2016
Aktywa razem                             259 273 198 614 231 567 170 527 139 984
Aktywa trwałe 123 066 119 176 92 772 70 912 47 015
Kapitał własny 134 033 121 901 117 437 104 340 87 130