Dane finansowe

dane w tys. zł

3 kwartały 2018

       2017 3 kwartały 2017     2016     2015
Przychody ze sprzedaży    196 973   283 465   205 247   294 609   280 675
Zysk netto na sprzedaży 16 345 22 920 18 447 25 939 29 357
EBITDA 20 368 27 015 22 665 31 001 34 249
EBIT 16 679 22 204 19 083 26 389 29 997
Zysk przed opodatkowaniem 16 214 21 326 18 191 25 904 29 552
Zysk netto 13 097 17 211 14 648 20 875 23 849

 

dane w tys. zł               3 kwartały 2018          2017     3 kwartały 2017          2016         2015
Aktywa razem                    231 567 170 527 196 024 139 984 135 561
Aktywa trwałe 92 772 70 912 66 311 47 015 45 056
Kapitał własny 117 437 104 340 101 778 87 130 77 003