Walne zgromadzenie - 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. - 9 maja 2017 roku

2017-04-12 12:22:00

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 393 pkt 1); art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § ...

więcej »