Regulaminy i formularze NWZ 2019

Regulamin Walnego Zgromadzenia [PDF]

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polwax S.A. [WORD]

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZ [WORD]