Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. 27 października 2016 roku

2016-09-29 13:21:00

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 5 Statutu Spółki ...

więcej »