Systemy zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) w POLWAX S.A.

 

Wdrożony w POLWAX S.A. system oparty jest o wymagania następujących norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015 - Systemy zarządzania jakością
  • PN-EN ISO 14001:2015 - Systemy zarządzania środowiskowego
  • PN-N-18001:2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Elementami Zintegrowanego Systemu Zarządzania są:

-        system zarządzania jakością, zapewniający zdolność do dostarczania produktu spełniającego  wymagania klienta,

-        system  zarządzania środowiskowego, zapewniający  dbałość o środowisko naturalne  poprzez spełniania krajowych  i międzynarodowych  wymagań  ekologicznych i zapobieganie zanieczyszczeniom najbliższego otoczenie,

-        system zarządzania BHP, zapewniający  podejmowanie sukcesywnych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

 

Spółka posiada certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Zintegrowany System Zarządzania obejmujący  obszar  produkcji parafin, wosków, specyfików i emulsji parafinowych, a także zniczy i świec oraz usługi badań produktów naftowych, wód, ścieków, chemikaliów, środowiska pracy oraz poboru prób.

Zintegrowany System Zarządzania to narzędzie do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności funkcjonowania organizacji.

Wdrożony systemy, a w ślad za nimi otrzymany certyfikat są dla naszych Klientów gwarancją dbałości o jakość produktów, o środowisko, a dla pracowników firmy zapewnieniem bezpiecznych miejsc pracy.