Aktualności

POLWAX od dnia 17 stycznia 2015 r. będzie w indeksie InvestorMS.

2015-01-15 10:28:00

Indeks InvestorMS jest indeksem zewnętrznym obliczanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na zlecenie Investors TFI S.A. Indeks obrazuje koniunkturę rynkową w segmencie małych i średnich spółek notowanych na GPW, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu „Investor Top 25 Małych Spółek FIO Top 25 Małych Spółek i INVESTOR FIO Top 50 Małych ...

więcej »

POLWAX SA w WIG250

2014-11-14 10:14:00

W dn. 13 listopadab.r. Zarząd GPW w Warszawie wydał komunikat związany z kwartalną korektą indeksów giełdowych oraz rewizją kwartalną portfela WIG250. Spółka Polwax S.A. po zakończeniu sesji w dniu 19 grudnia 2014 zostanie uwzględniona w portfelu indeksu WIG250. Udział naszej Spółki w indeksie wyniesie 0,38%.

więcej »

Polwax zadebiutował na GPW

2014-10-06 13:45:00

W poniedziałek, 6 października 2014 r., Polwax S.A. zadebiutował na rynku głównym GPW. W zakończonej niedawno ofercie publicznej Spółka uplasowała wszystkie 3.819.865 oferowanych akcji stanowiących 38,20% jej kapitału zakładowego (32,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu) po cenie na poziomie 15 zł. Inwestorzy instytucjonalni objęli 85% akcji. Do inwestorów indywidualnych trafiło 15% akcji, ...

więcej »

Informacja o Cenie Akcji Oferowanych

2014-09-18 22:44:00

Zgodnie z Prospektem emisyjnym Polwax S.A. ( rozdz. XVIII „Warunki Oferty”), podaje się w dniu 18 września 2014 roku do publicznej wiadomości następujące informacje : - Informacja o Cenie Akcji Oferowanych ; - Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych ; - Informacja o podziale na transze Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej Informacja o Cenie ...

więcej »

Komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu emisyjnego POLWAX S.A.

2014-09-12 16:31:00

Do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 12 września 2014 roku stanowiący uzupełnienie do informacji zawartych w Komunikacie nr 2 z dnia 12 września 2014roku. Komunikat nr 3 obejmuje uzupełnienie listy dodatkowych POK CDM Pekao S.A. przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane – Transza Inwestorów Indywidualnych. Komunikat aktualizujący ...

więcej »

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu z listą POK

2014-09-12 14:00:00

Do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 12 września 2014 roku do prospektu emisyjnego Polwax S.A. obejmujący listę POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane – Transza Inwestorów Indywidualnych. Kominukat aktualizujący nr 2

więcej »

Konferencja prasowa POLWAX S.A.

2014-09-12 10:36:00

W dniu 11 września 2014 roku, w Hotelu Sheraton w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Zarządu Spółki Polwax S.A.,(Prezes Zarządu Dominik Tomczyk, Wiceprezes Zarządu Piotr Kosiński), przedstawiciela Rady Nadzorczej (Robert Bożyk) oraz doradcy oferującego mBanku (dyr. Bartosz Kędzia) z przedstawicielami wiodących mass-mediów, takich jak: GG Parkiet/ Rzeczpospolita, Puls Biznesu/portal.bp.pl, Dziennik Gazeta Prawna/forsal.pl, PAP, ...

więcej »

Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Polwax S.A.

2014-09-11 09:06:00

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła w dniu 11 września 2014 roku zatwierdzić aneks nr 1 z dnia 11 września 2014 roku do prospektu emisyjnego Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle. Wymieniony prospekt emisyjny Polwax S.A. został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2014 roku nr DPI/WE/410/53/16/14. Aneks

więcej »