Rok 2019

Powrót do listy

Raport bieżący nr 4/2019

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacja o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w roku 2019.


Powrót do listy