Aktualności

Powrót do listy

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Polwax S.A. Pana Leszka Stokłosę

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjętej w dniu 10.01.2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwale o powołaniu z dniem 11.01.2019 roku w skład Zarządu Spółki  Pana Leszka Stokłosę, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Szczegółowe informacje dostępne w raporcie bieżącym numer 2/2019 z dnia 10.01.2019 roku.


Powrót do listy