Rok 2018

Powrót do listy

Raport bieżący nr 25/2018

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.


Powrót do listy