Aktualności

Powrót do listy

Informacja o przydziale Akcji Oferowanych Polwax S.A.

W dn. 24 września 2014 Akcjonariusze Sprzedający dokonali przydziału Akcji Oferowanych będących przedmiotem oferty publicznej.

 

Informacja o przydziale Akcji Oferowanych Polwax S.A.


Powrót do listy