Aktualności

Spotkanie Zarządów POLWAX S.A. i ORLEN Projekt S.A.

2019-06-05 10:30:00

4 czerwca 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie Zarządów spółek POLWAX S.A. i ORLEN Projekt S.A. Zarządy obydwu podmiotów podkreślają konstruktywny przebieg rozmów. Zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania zaistniałego między nimi sporu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze Stron.

więcej »

POLWAX od dnia 17 stycznia 2015 r. będzie w indeksie InvestorMS.

2015-01-15 10:28:00

Indeks InvestorMS jest indeksem zewnętrznym obliczanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na zlecenie Investors TFI S.A. Indeks obrazuje koniunkturę rynkową w segmencie małych i średnich spółek notowanych na GPW, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu „Investor Top 25 Małych Spółek FIO Top 25 Małych Spółek i INVESTOR FIO Top 50 Małych ...

więcej »

POLWAX SA w WIG250

2014-11-14 10:14:00

W dn. 13 listopadab.r. Zarząd GPW w Warszawie wydał komunikat związany z kwartalną korektą indeksów giełdowych oraz rewizją kwartalną portfela WIG250. Spółka Polwax S.A. po zakończeniu sesji w dniu 19 grudnia 2014 zostanie uwzględniona w portfelu indeksu WIG250. Udział naszej Spółki w indeksie wyniesie 0,38%.

więcej »