Aktualności

Emisja akcji serii E – informacja bieżąca

2019-08-01 11:07:00

Spółka Polwax S.A. informuje swoich akcjonariuszy, że ze względu na trwające prace w UKNF dotyczące zatwierdzenia prospektu dotyczącego emisji akcji serii E, do czasu zatwierdzenia tegoż prospektu przez UKNF i opublikowania go przez Spółkę, akcjonariusze nie będą mogli wykonać praw poboru tj. złożyć zapisu na akcje serii E.

więcej »